Menu Zamknij

Powiadomienia SMS – ubezpieczenia

Projekt zrealizowany dla Centrum Ubezpieczeń E-Lite.

Obejmował: projekt, implementację i wdrożenie.

System pozwalał na powiadamianie klientów o zbliżającym się końcu ich ubezpieczenia w interwałach czasowych 14, 7 i 1 dzień. 

System pozwalał też na dodawanie do niego nowych klientów, edycję starych przez interfejs WWW.

Powiadomienia wysyłane były przez SMS i e-mail.